HORARI


Horari  setembre. Pots consultar la descripció de les classes aquí

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
10:00h Restorative Stretching    by BG Restorative Stretching   by BG Outdoor 9:00h

2º y 4ºdel mes by JR

14:30h Elementals
by BG
14:45h Inspiration
by VP
Inspiration
by VP
15:45h Inspiration
by VP
Inspiration
by VP
17:00h Meditation
by VP
Meditation
by VP
 17:45h  Elementals
by JR
Elementals
by JR
19:00h Flow
by JR
 Elementals
by JR
Flow
by JR
 Elementals
by JR
 Roots 18:00h  by BG
20:30h Flow
by JR
Meditation
by JR
Vitamin
by BG